Rekisteriseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 30.1.2019, päivitetty 4.6.2019

Helsingin tapahtumasäätiö
Kalevankatu 6
00100 Helsinki
Y-tunnus 0224232-9

Evermade Oy
Lönnrotinkatu 18 C 2
00120 Helsinki
Y-tunnus 2442608-1

Rekisterin pitäjä
Helsingin tapahtumasäätiö, Evermade Oy

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
Marianne Saukkonen
Kalevankatu 6, 00100 Helsinki
marianne.saukkonen@eventshelsinki.fi
puh. 040 334 7148

Rekisterin nimi
Helsinki-päivän henkilörekisteri 

Tietojen käsittelyn lailliset perusteet
Henkilötietojen käsittelyn kolme tärkeintä laillista perustetta ovat (1) saamamme suostumus, (2) tekemämme sopimus ja (3) oikeutetut etumme.

Henkilötietojen kerääminen perustuu yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista:
• Olemme saaneet ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.
• Käsittely on tarpeen Helsingin tapahtumasäätiön kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä (”sopimukseen perustuva tarve”).
• Käsittely on oikeutetun etumme mukaista liiketoimintamme hoitamiseen liittyvistä syistä.

Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä marianne.saukkonen@eventshelsinki.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja kerätään, jotta Helsinki-päivän ohjelmaan osallistumisesta kiinnostuneisiin tapahtumajärjestäjiin voidaan olla yhteydessä. Henkilöille voidaan kertoa Helsinki-päivän ohjelmahausta, kutsua ilmoittautumaan ohjelmaan sekä hakemaan tapahtumalleen tuotantorahaa ja antamaan palautetta tapahtuman jälkeen.
Yleisellä palautelomakkeella kerättyjä tietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen henkilökohtaisesti palautteen antajalle. Kävijäkyselyllä kerättyjä tietoja käytetään vain palkintojen arvontaan vastanneiden (ja yhteystietonsa jättäneiden) kesken. 


Rekisterin tietosisältö
Tapahtumajärjestäjä (organisaatio), yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaation postisoite, www-osoite sekä FB-sivun osoite. Tapahtuman osalta kerätään ohjelmatietoja, aikataulutietoja, valokuvia sekä kuvaajan nimi. Tuotantorahan hakijoilta kerätään myös perusteluita rahan saamiseksi. Palautelomakkeella kerätään vain nimi- ja sähköposti-tiedot. Käivjäkyselyn lomakkeella kerätään nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri on koostettu käyttäjien verkkolomakkeeseen annettujen tietojen pohjalta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Jaa

Jaa tämä linkki ystävillesi